top of page

ילדות

ילדות

ילדות

לובה, אמא של פיליפ: חלמתי עליך כל כך, והנה נולדת. בחוץ היה קור מינוס שלושים וחמש, אך אני נשרפתי מרוב האושר.

קטע מסרט "אמבולנס-בלוז", הבמאי יבגני בוגודלוב (2009).

עלינו ארצה כשפיליפ היה בן שבע, והוא מיד התחיל ללמוד בבית ספר. במשך חצי השנה הראשונה הוא לא הבין אף מילה בעברית ושתק, אך לאחר חצי השנה הזאת הפך לתלמיד מצטיין. היה לו קשה מאוד: בעל עודף משקל, מרכיב משקפיים, מצטיין בלימודים, מדבר עברית גבוהה, שאותה למד ממורותיו, אך עם מבטא. בחטיבת הביניים "מקור חיים" שנוהלה ע"י הרב עדין שטינזלץ הוא הרגיש הקלה, וכשהמשיך ללמוד בתיכון "שובו" (2000-2003) הוא פרח, ולכך תרמה רבות המקצועיות היוצאת דופן של מוריו ומורותיו.

bottom of page